Excel i VBA procedury Sub z argumentami opcjonalnymi

Niedawno napisałem o tworzeniu procedur z parametrami.
Samo w sobie jest to ciekawe i daje duże możliwości, zwłaszcza jeśli piszemy kod, w którym niektóre grupy poleceń często się powtarzają. Wyższość procedur z parametrami nad tymi bez polega na tym że:
- może wykonywać różne zadania w zależności od argumentów, co w przypadku zwykłej procedury jest trudne - musiałaby się odnosić do zawartości określonych komórek arkusza
- jest bardziej zwięzła i w większości przypadków szybsza w stosunku do procedury bezargumentowej
- da się ją wywoływać kaskadowo (można ją łatwiej zagnieździć bo jest niezależna od miejsca w którym została wywołana)

Dobrze, ale jak się mają zalety stosowania argumentów opcjonalnych w stosunku do normalnie deklarowanych argumentów.
- argumenty opcjonalne nie muszą być podawane
- obecność argumentów opcjonalnych nie zmusza nas do pisania kilku odrębnych procedur dla różnych zestawów argumentów
A teraz konsekwencje:
- w deklaracji takiej procedury argumenty nieopcjonalne jeśli występują to muszą być deklarowane w pierwszej kolejności
jeśli procedura zawiera więcej niż jeden argument, to wywołując ją argumenty rozdzielamy przecinkami, nawet jeśli ich wartości są pomijane, na przykład jeśli mamy procedurę z 5 argumentami z czego 2 są opcjonalne to piszemy tak:
Call procedurka(42, 3, 4, , )
Ułatwieniem jest podpowiedź interpretera VBA w trakcie wywoływania procedury

autopodpowiedz.png

W miejsce argumentów opcjonalnych zostaną wstawione wartości domyślne jeśli zadeklarujemy je w procedurze, jeśli ich nie zadeklarujemy to wstawione zostaną zera.
Deklaracja wartości domyślnej została pokazana poniżej. Przykładowej zmiennej velocity została domyślnie nadana wartość 50 jeśli argument jest jedynym argumentem i na dodatek opcjonalnym to taką procedurę można wywołać podając samą jej nazwę niezapominając jednak o poprzedzającym słowie Call

Sub mojaproc1(Optional velocity As Byte = 50)
MsgBox “Twoja prędkość: ” & velocity
End Sub

Sub wywolaj()
Call mojaproc1
Call mojaproc1(120)
End Sub

Poniżej sposób i efekt wywołania kolejno tej samej procedury:
raz z pominięciem argumentu i drugi raz z podaniem argumentu innego niż domyślny

callmp_opt1.png

callmp_opt2.png

Poniżej jeszcze przykład procedury 5 argumentowej której zadaniem jest wyświetlenie objętości bryły w zależności od typu podstawy. Wykorzystałem tutaj instrukcję Select Case

Sub proc5arg(podstawa As String, wysokosc As Byte, Optional bok1 As Byte = 1, Optional bok2 As Byte = 1, Optional promien As Integer = 1)
Dim objetosc As Single
Const liczbaPi = 3.1415
Select Case podstawa
Case “kwadrat”
objetosc = bok1 * bok1 * wysokosc
Case “prostokat”
objetosc = bok1 * bok2 * wysokosc
Case “kolo”
objetosc = promien * promien * liczbaPi * wysokosc
End Select
MsgBox objetosc
End Sub

i zrzut ekranu
zrzutekranu.png

onlyregistered1.png Przydała Ci się ta informacja? Subskrybuj mój kanał RSS, by być na bieżąco z nowymi wiadomościami.

----------------------------------------------------------
KOCHANI CZYTELNICY ! Obecnie nie prowadzę aktywnej opieki nad tą stroną. Dużo z zawartych tu informacji zdezaktualizowało się i nie będzie tak pomocne jak dawniej. Mam nadzieję że znajdziecie tu jednak coś przydatnego. Gdyby były jakieś szczególne prośby z Waszej strony to możecie kierować je na email dartu@wp.pl Postaram się odpisać, chociaż nie obiecuję że nastąpi to szybko. Dariusz Tupaj 23.02.2019
----------------------------------------------------------

Leave a Reply