Archive for December, 2012

Excel 2010 - formanty w arkuszu - check box

Thursday, December 6th, 2012

Dzisiaj chciałem krótko przedstawić sposób wykorzystania formantów formularza bezpośrednio w arkuszu:
Zacznę od prostego przykładu:

Pole wyboru check box
Potencjalne zastosowanie: formularze danych osobowych, proste kalkulatory rat lub zysków, konfiguratory aplikacji

formcontrol0.png

Aby dodać to pole do arkusza należy:

Przejść na wstążkę Deweloper i kliknąć ikonę wstaw a następnie wybrać formant

formcontrol1.png

Formant znajduje się teraz w niewidocznej warstwie rysunkowej arkusza podobnie jak wykresy, które umieszczamy dla zobrazowania danych.
Formant, który wybraliśmy możemy powiązać z dowolną komórką arkusza, w tym celu klikamy na nim prawym klawiszem myszki i wybieramy sterowanie formatem tak jak pokazano poniżej:

formcontrol2.png

Według mnie są dwie zakładki, które wymagają omówienia w tej chwili:

Kolory i Linie - możemy zmienić wygląd formantu

formcontrol3.png

Sterowanie - możemy zmieniać ustawienia formantu

formcontrol4.png

Ważne jest przede wszystkim żeby wybrać komórkę do sterowania. Opcje domyślnego zaznaczenia formantu przedstawiłem niżej

niezaznaczony
formcontrol6.png

zaznaczony
formcontrol7.png

mieszany
formcontrol5.png

Wybieramy komórkę.
formcontrol8.png

Po wybraniu komórki i zatwierdzeniu swego wyboru,mamy gotowe do sterowania pole kontrolne. Pozostaje jeszcze zmiana opisu pola wyboru

formcontrol9.png

co robimy klikając na formancie najpierw prawym klawiszem myszki a potem wybierając pozycję Edytuj tekst w menu podręcznym.

Warto zmienić też kolor treści komórki, która zależy od formantu (robimy to po to żeby ukryć napis FALSE lub TRUE):

formcontrol9a.png

Możemy napisać regułę która wyświetla różne napisy w zależności od wartości w komórce E11

Na przykład w ten sposób:

formcontrol10.png

W polskojęzycznej wersji excela formuła powinna mieć postać:

=JEŻELI(E11=TRUE,23,7) & “%”

To na razie tyle, do formantu można jeszcze przypisać makro ale to osobny temat.