Archive for January, 2012

Poprawka do poprzedniego posta

Wednesday, January 25th, 2012

Sprawdziłem reguły wpisywania znaków rozdzielających argumenty w funkcji JEŻELI. W przypadku polskiej wersji Excela są to przecinki, a wersji angielskojęzycznej, którą dysponuję są to średniki, za pomyłkę przepraszam. Opis funkcji pod schematem blokowym (zawarty też w pliku PDF) jest prawidłowy.

Excel 2010 zagnieżdżenie funkcji jeżeli - jeszcze raz o tym

Saturday, January 7th, 2012

Dość dawno temu pisałem o zagnieżdżonej funkcji JEŻELI w Excelu, a ponieważ doszedłem do wniosku że dałoby się to łatwiej wyjaśnić postanowiłem napisać o tym ponownie.

Funkcja IF lub po polsku JEŻELI ma następującą konstrukcję

JEŻELI (test logiczny; wartość jeśli prawda; wartość jeśli fałsz) - tego możemy się dowiedzieć z pomocy w Excelu.

Jeśli rozumiemy istotę działania tej funkcji to jej zagnieżdżenie nie sprawi nam już żadnego problemu
Z tej prostej definicji wynikają następujące wnioski:
- Argument pierwszy - test logiczny - ma za zadanie porównać coś z czymś

testem logicznym może być na przykład:
A1 > C1
D1 < 20
E2 > SUMA(A1:D1)
itp

- Argument drugi - wartość jeśli prawda - w tym miejscu wpisujemy konkretną wartość jak na przykład
1, 100, “Franek” itp
lub …
właśnie …
Może to być funkcja jak SUMA(A10:A100), PRAWY(tekst,2), JEŻELI(tl;wjp;wjf)

Argument trzeci właściwie może być tym samym pod względem definicji co argument drugi z tą różnicą że obowiązuje dla niespełnionego testu logicznego czyli np A1>C1 jest nieprawdą bo w komórce C1 wpisaliśmy wartość większą niż jest a A1

Argumenty oddzielamy średnikami ( ; ) a tam gdzie trzeba dajemy nawiasy - zresztą ich pomijanie jest najczęstszą przyczyną błędów
Jak widzimy nic nie stoi na przeszkodzie aby zagnieżdżoną funkcję jeżeli zapisać na przykład tak

JEŻELI( test_logiczny_główny;instrukcja_wewnętrzna_JEŻELI_dla_PRAWDY; instrukcja_wewnętrzna_JEŻELI_dla_FAŁSZU)

p> instrukcja_wewnętrzna_JEŻELI jest podobna do tej nadrzędnej

Dla jakiegoś przykładu

Rysunek i postać funkcji.

Funkcja zagnieżdżona jeżeli

Schemat w pliku pdf

Postać funkcji
= IF(A1 > C1; IF(A1 < D1; "Wartosc jest w zadanym zakresie"; "Wartosc przekracza zadany zakres"); IF(A1=C1; "Wartosc minimalna"; "Wartosc ponizej zadanego zakresu"))

Uwaga:
Powyżej skopiowałem regułę, której użyłem w anglojęzycznej wersji Excela aby poprawnie działała należy zamienić słowo IF na JEŻELI w każdym miejscu formuły.

przykłady dla różnych wartości A1

jezeli_przyklady.png