Archive for December, 2011

Excel i VBA - formatowanie warunkowe inaczej

Saturday, December 31st, 2011

Kiedyś już pisałem jak można formatować komórki w excelu za pomocą funkcji formatowania warunkowego. W większości przypadków jest to zupełnie wystarczająca umiejętność.
Jest jednak sposób który zabezpieczy dodatkowo nasze arkusze przed nieumyślnym skasowaniem lub nadpisaniem reguł formatowania, tym bardziej że do edytora Visual Basic osoby z nim nieobeznane bardzo niechętnie zaglądają :) nawet gdybyśmy nie zabezpieczyli dostępu do odczytania samego makra.

W dalszym ciągu będziemy korzystać z przykładu omówionego poprzednio nieco go tylko poszerzając.

vba_fw__r_dane.png

Wiemy już jak określić ostatnią kolumnę i ostatni wiersz.

vba_fw__r_granice.png

Tym razem chcę wprowadzić coś nowszego polegającego na użyciu pętli for…next wewnątrz której będzie kilka instrukcji warunkowych if i w zależności od wartości w komórce wykona się instrukcja zmieniająca kolor tła komórki

Cells(wiersz, kolumna).Interior.ColorIndex = indeks_koloru

indeks_koloru - to wartość powinna być w przedziale od 1 do 56

Ponieważ nie wiemy jakie kolory są dostępne pod jakim indeksem to sobie trochę pomożemy generując tabelę kolorów. Zrobimy to w kolumnie ósmej. Po wklejeniu poniższego kodu do okna Visual Basic. Czyli w Excelu za pomocą Lewy Alt + F11 uruchamiamy VBA wybieramy Arkusz1 i wklejamy ten kod

Sub kolory ()
For w = 1 To 56
Cells(w, 7).Value = w
Cells(w, 8).Interior.ColorIndex = w
Next
End Sub

W liniach wewnątrz pętli for znajdują się instrukcje, które kolejno:
1 wstawiają wartość w kolumnę 7
2 zmieniają kolor tła komórki w koluminie 8

Wszystko po to by można było zidentyfikować jaki indeks odpowiada danemu kolorowi.

Będzie to wyglądać mniej więcej tak

kolor-index.png

Kiedy już wiemy jaki kod ma dany kolor możemy przejść do sedna

Wpiszmy następujący przykładowy kod.


Sub kolory()

For w = 1 To 16
If Cells(w, 2).Value < 5 Then
Cells(w, 1).Interior.ColorIndex = 33
End If
If Cells(w, 2).Value > 5 And Cells(w, 2).Value < 10 Then
Cells(w, 1).Interior.ColorIndex = 26
End If
If Cells(w, 2).Value > 10 Then
Cells(w, 1).Interior.ColorIndex = 3
End If
If Cells(w, 2).Value = 5 Then
Cells(w, 1).Interior.ColorIndex = 3
End If
If Cells(w, 2).Value = 10 Then
Cells(w, 1).Interior.ColorIndex = 44
End If
Next

Po uruchomieniu tego makra dostaniemy coś takiego

makro_kolory.png

Aby pogrubić tekst w danej komórce stosujemy polecenie


Cells(w, 1).Font.Bold = True

To na razie tyle :)

Nieco więcej przeczytasz klikając w ten link Excel i VBA - formatowanie warunkowe

Excel 2010 - określenie maks. używanej ilości wierszy i kolumn za pomocą kodu VBA

Monday, December 19th, 2011

Chciałem omówić małą ale przydatną rzecz, która mi ostatnio bardzo pomogła w pracy a mianowicie określenie za pomocą komend VBA ilości użytych wierszy i kolumn w pliku. Jest to o tyle ułatwieniem że na tej podstawie mogę zadać granicę dla pętli for (lub innej) w celu dalszej analizy danych.

Aby sprawdzić jak to działa warto otworzyć jakiś plik z danymi lub samemu je przygotować :)

dane do sprawdzenia działania

Warto zwrócić uwagę przy otwieraniu pliku Excela 2010 z makrami (jeżeli mamy już plik z napisanymi makrami) że trzeba niestety kliknąć przycisk “Enable content” (zezwalaj na treść) bez tego nasze makra nie będą działać.

makro_finalrowand-finalcol-1a.png

Druga sprawa, od której należało może zacząć to ta że plik excela 2010 “utrudni” nam bezmyślne zapisanie go jako zwykłego pliku excela i zasugeruje by zapisać go w postaci pliku z zezwoleniem dla makr

macro_save-as-2.png

i ten właśnie plik będzie wymagał wciśnięcia przycisku enable content aby je uruchamiać. oznaczony jest on specjalną ikoną

ikonka

Teraz do rzeczy
1 mamy już dane
2 Po otwarciu pliku Excela naciskamy Lewy Alt +F11 i otwiera nam się okno VBA (Visual Basic for Applications) i zaznaczamy klikając dwukrotnie arkusz z naszymi danymi (w moim przypadku Arkusz1)

makro_finalrowand-finalcol-2.png

3. Wpisujemy kod jak niżej


Sub granice()

ostatniwiersz = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
ostatniakolumna = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
MsgBox “W arkuszu jest ” & ostatniwiersz & ” wierszy”
MsgBox “W arkuszu jest ” & ostatniakolumna & ” kolumn”
End Sub

Funkcje Msgbox służą mi jedynie do upewnienia się że wszystko jest ok i po ich użyciu mogę na przedzie każdej takiej lini dodać pojedynczy apostrof aby interpretator VB widział te linie jako komentarz i nic z nimi nie robił.

4. Uruchamiamy makro używając F5 lub menu

runmacro.png

Możemy widzieć jeszcze coś takiego

runmacro2.png

5. Klikamy przycisk Run i oglądamy wyniki :)

macro_result1.png

macro_result2.png

To na razie tyle. Makro można zmodyfikować do swoich potrzeb. Dodam jeszcze że testowałem je w wersjach Excel 2000 i Excel 2003 a skoro w niezmienionej formie treść makra działa również w tej wersji (2010) to śmiało można powiedzieć że nie powinno być przeszkód aby działało również w wersji 2007