Archive for October, 2008

Excel - sprawdzanie poprawności - komunikaty ostrzegawcze

Friday, October 31st, 2008

Około 4 miesiące temu pisałem na temat sprawdzania poprawności wprowadzanych danych w Excelu za pomocą listy wyboru (lista ogranicza możliwość prowadzenia danych do kilku lub kilkunastu przygotowanych przypadków).

Jak wiadomo jest to rozwiązanie dobre tylko w pewnym zakresie. Istnieje jeszcze kilka innych możliwości ograniczenia danych.
Jedna z nich pozwala między innymi ograniczenie formatu danych, zakresu dolnego lub górnego lub obu naraz. Ograniczenie takie może być sygnalizowane komunikatami.
Trzecia możliwość polega na sprawdzeniu poprawności za pomocą specjalnie przygotowanego makra w VBA które jest uruchamiane na przykład przyciskiem

Poniżej omówię sprawdzanie poprawności za pomocą wartości dziesiętnych w danym zakresie.

exceldataval1.jpg

exceldataval2.jpg

exceldataval3.jpg

exceldataval4.jpg

Poniżej pokazałem efekt zaznaczenia kursorem komórki ze sprawdzaniem poprawności.

exceldataval5.jpg

Na temat makra sprawdzającego napiszę przy najbliższej okazji :)

Przypisy w Dokumentach Google

Friday, October 24th, 2008

Ostatnio na blogu Dokumentów Google pojawił się wpis o wprowadzeniu funkcji przypisów. Przypis to adnotacja na końcu strony wyjasniająca dane zagadnienie lub odsyłająca do literatury źródłowej (Zobacz definicję w Wikipedii). Kiedy ktoś pisze dokument i cytuje inny dokument lub chce szerzej opisać daną kwestię bez naruszania wątku w tekście może skorzystać z możliwości dodania przypisu.
Jedynym mankamentem Google Docs jest fakt że wygląd online zwykle nie jest taki sam po wygenerowaniu pdf. Mam na myśli to że wydruk bardziej złożonego dokumentu online w którym pośredniczy konwersja na pdf daje inny wynik niż na stronie.

W konkretnym przypadku przypisów nie jest to wadą, ale nieraz byłem zawiedziony że fantastyczne możliwości formatowania dokumentu za pomocą css nie przenoszą się poza stronę www.

Poniżej pokazałem jak wygląda zastosowanie przypisów w trakcie edycji dokumentu

footnotes2.PNG

Widok przypisu w wygenerowanym pliku pdf.

footnotes1.PNG

Widok przypisu w wygenerowanym pliku doc (przypis znajduje się na końcu dokumentu zamiast na końcu strony).

footnotes4.PNG

Jak wygląda wstawianie przypisu

gdocs_footnotes3.jpg

Porównywanie plików tekstowych za pomocą notepad++ i total commander

Monday, October 20th, 2008

Porównywanie plików tekstowych przydaje się zwykłemu użytkownikowi na ogół dość rzadko. Zwykle nie sprawdzamy czy dany plik w komputerze nie powiela treści innego pliku a jeśli nawet to machamy na to ręką sądząc że jakiś backup też jest potrzebny.
Porównanie może się jednak przydać, gdy chcemy mimo wszystko pozbyć się zbędnych duplikatów.

Jak porządkując pliki pozbyć się śmieci nie tracąc istotnej informacji.
Jednym ze sposobów jest porównanie obu plików i wyrównanie różnic jednego względem drugiego i wybranie tego pełniejszego. Takie zastosowanie ma jednak wąskie zastosowanie gdyż zwykle przechowujemy informacji w postaci bardziej rozbudowanej niż w przypadku pliku txt a więc w Wordzie, Excelu i np PDF-ie.
O wiele bardziej porównanie plików tekstowych przydaje się do kontroli wersji kodu źródłowego jakiegoś programu napisanego na przykład w Pascalu, Javie czy C++ gdyż pliki te to zazwyczaj czysty plik tekstowy bez formatowania (rozszerzenie pliku nie ma znaczenia). Porównanie pozwoli łatwiej wyłapać wszelkie zmiany pomiędzy plikami i jest bardzo przydatne przy budowie nowego kodu.
Poniżej pokazałem jak takiego porównania można dokonać za pomocą dwóch różnych programów. Jeden z nich to mniej znany zaawansowany edytor plików tekstowych, o którym już kiedyś wspomniałem Notepad++a drugi to szerzej znany manager plików Total Commander.

Porównywanie plików w notepad++

nppcompf1.PNG

nppcompf2.PNG

Aby można było skorzystać z funkcji porównywania plików tekstowych należy najpierw pobrać plik Compare plugin
Plugin Compare można pobrać klikając tutaj

Plugin należy rozpakować do podkatalogu plugins będącym wewnątrz katalogu, w którym zainstalowaliśmy Notepad++

Porównanie plików w total Commanderze

totalcom_cf1.PNG

totalcom_cf2.PNG

Porządkowanie notatek w notatniku Google

Wednesday, October 15th, 2008

Ostatnio kilkakrotnie przenosiłem notatki między swoimi notatnikami w Google, kiedy jestem zalogowany na stronie notatnika mam do wyboru dwie metody przenoszenia. Pierwsza z nich to “Przeciągnij i upuść” druga to użycie funkcji przenieś. Pierwsza cechuje się większą prostotą druga większą precyzją. Przy użyciu Notatnika jako rozszerzenia Firefoxa nie można skorzystać z pierwszej metody za to posiada ona wiele zalet o których napisałem w artykule o notatniku. Wracając do znaczenia prostoty i precyzji obu metod to prostota jest w tym że przeciągamy belkę notatki do docelowego notatnika (jednak nie do konkretnej sekcji) bez żadnych dodatkowych czynności. Precyzja przy użyciu funkcji przenieś polega na tym że możemy określić w okienku nie tylko docelowy notatnik, ale także sekcję gdzie notatka ma trafić.

Poniżej pokazałem przykładowe przeniesienie notatki pierwszą metodą.

notatnikgooglemove01.PNG

notatnikgooglemove1.PNG

I drugą metodą

notatnikgooglemove02.PNG

notatnikgooglemove2.PNG

Zalety funkcji “Wklej specjalnie” w Excelu

Saturday, October 11th, 2008

W Excelu (podobnie zresztą jak w Wordzie) istnieje funkcja Wklej specjalnie (ang. Paste special)) służąca do przenoszenia dodatkowych informacji o wklejonym fragmencie danych lub samych danych pozbawionych wszelkich innych informacji. Ma to ogromnie ważne znaczenie w pracy nad danymi w Excelu.
Jeśli kopiujemy szereg danych nie chcąc naruszać docelowego formatu komórki użyjemy Wklej specjalnie, wybierając w okienku opcję wartości.

Wiele arkuszy utworzonych profesjonalnie przez inne osoby może wręcz wymuszać taką formę wstawiania danych w określone obszary arkusza (mówię tu tylko o wklejaniu danych).
Innym ciekawym aspektem używania Wklej specjalnie jest kopiowanie formatu (wyglądu i zachowania komórek) bez naruszania formuł i danych w komórce. Aby tej metody użyć trzeba wybrać w okienku opcji Wklej specjalnie opcję Formaty.

pastespecial1.jpg