Archive for July, 2008

Excel - Sprawdzanie poprawności - ograniczanie wartości

Thursday, July 3rd, 2008

Kiedyś pisałem jak użyć list do ograniczania wartości komórek w Excelu. Celem takich operacji jest zwykle uniknięcie błędów przy uzupełnianiu formularzy. Dzisiaj pokażę bardziej rozbudowany przykład, który wykorzystuje zarówno listy, regułę sprawdzajacą if (jezeli) jak i ograniczenie wartości od góry i od dołu.
Ograniczenie wartości od góry i od dołu jest sygnalizowane okienkiem z komunikatem ostrzegawczym
Budowa reguły jeżeli składa się kolejno z warunku, wartości dla prawdy i wartości dla fałszu.

W podanym przykładzie służy ona do obliczenia dolnego ograniczenia (pływający próg).

excelvalidate1.JPG

Wartości pomocnicze TAK i NIE służą jako źródło listy dla pierwszego pytania (Czy ukończyłeś szkołę podstawową) jeśli odpowiedź brzmi tak to reguła jeżeli wylicza na tej podstawie wartość 14 jako że osoba która ukończyła szkołę podstawową nie powinna mieć mniej niż 14 lat. Jeśli wybierze się wartosć NIE to reguła obliczy wartość 7.

Przypadek 1

excelvalidate2a.JPG

Przypadek 2

excelvalidate2.JPG

Aby komórka na prawo od pytania ile masz lat reagowała na wpisywane wartości musimy ustawić
sprawdzanie poprawności dla tej komórki.

excelvalidate3.JPG

excelvalidate5.jpg

Jeżeli wybierzemy TAK (14) to w komórce na prawo od pytania ile masz lat możemy wpisać wartość pomiędzy 14 a 100 inaczej pojawi się coś takiego

excelvalidate6.jpg

Myślę że jeśli ktoś chce się nauczyć reguł i ograniczania wartości to powinien trochę eksperymentować z podobnymi sytuacjami.

Tworzenie pliku PDF w Dokumentach Google i w ZOHO Writer

Tuesday, July 1st, 2008

Opisać proces tworzenia pliku dokumentu i jego zapisu jako pdf w obu aplikacjach online.

Porównać cechy obu. Pokazać zalety takiego tworzenia dokumentów.

Jeśli chcemy utworzyć prezentację lub broszurkę z opisującą nasze ostatnie podróże lub spostrzeżenie i chcemy się nią podzielić ze znajomymi to z pewnością dążymy do tego aby dało się taki plik bez problemu otworzyć lub wydrukować.
Format pdf dokładnie zachowuje informacje o wyglądzie strony da się wygodnie obsługiwać za pomocą czytnika pdf który jest zwykle wbudowany jako dodatek do firefoxa (adobe reader, można też użyt szybkiego Foxit Readera).
Zarówno w Dokumentach Google jak i w ZOHO można prosto utworzyć plik pdf.
Pomijając kwestie edycyjne w dokumentach google konwersję można wykonać bardzo prosto.

create_pdfgd.jpg

create_pdfgd2.jpg

Równie prosto wygląda sytuacja w ZOHO Writer.

create_pdfzoho.jpg

Zoho domyślnie nie nadaje nazwy plików, więc trzeba najpierw zapisać plik pod określoną nazwą a dopiero go eksportować. Pominięcie zapisu spowoduje pojawienie się komunikatu o konieczności zapisu.

create_pdfzoho2.jpg