Archive for April, 2008

Kwerenda sieci Web w Excelu 2003 - jak z niej korzystać

Wednesday, April 30th, 2008

Niedawno w jednym z newsletterów które prenumeruję znalazłem ciekawą poradę dotyczącą korzystania z kwerendy sieci Web i od razu nasunęło mi się kilka wniosków odnośnie jej zastosowania i ograniczeń.

Kwerenda sieci web pozwala na pobranie aktualnych danych z internetu. W połączeniu z makrem pozwala na odświeżanie tych danych w wybranym przez użytkownika czasie.
Jednym takich zastosowań jest korzystanie z aktualnych kursów walut i akcji znajdujących się na stronie www. Ciekawe że można to wykorzystać w prowadzeniu handlu artykułami importowanymi. Dane o walutach mogą być na bieżąco przetwarzane w excelu w taki sposób aby sugerowały minimalną cenę artykułu w oparciu o kurs aktualny.

Ograniczenie zastosowania kwerendy polega na tym że importowanie danych ze strony strzeżonej hasłem bardzo się komplikuje (sądzę że pobranie danych jest możliwe ale wymaga zastosowania bardziej zaawansowanego kodu w visual basicu - VBA). Generalnie najprościej wykorzystać tę zasadę jeśli dane na stronie znajdują się w tabeli bezpośrednio w kodzie html (sposób jej aktualizowania na serwerze nie jest tak ważny).

Poniżej zamieszczam sposób importu danych o akcjach:

kweersweb.JPG

kweersweb2.JPG

kweersweb3.JPG

kweersweb4.JPG

kweersweb5.JPG

kweersweb6.JPG

Firefox i zestaw stron startowych

Tuesday, April 29th, 2008

Czasami lubimy korzystać z internetu mając dostęp do kilku stron naraz otwartych na kilku kartach (ja tak korzystam). Jest to rzeczywiście lepszy sposób niż otwieranie kliku przeglądarek naraz. Co więcej lubimy w pewnych okresach czasu wielokrotnie wracać do tego samego zestawu stron. Co więc zrobić, aby za każdym razem nie być zmuszonym do ponownego otwierania każdej strony z osobna i przypominania sobie gdzie był skrót do danej strony.
Używając firefoxa zwykle ustawiamy jedną stronę startową (która i tak po pewnym czasie jest coraz mniej oglądana). Jest jednak możliwość ustawienia kilku stron startowych. Tak jak wszystkie udogodnienia również i to ma swoje minusy polegające na wolnym ładowaniu kilku stron naraz zwłaszcza przy słabym łączu do internetu. Jednak uważam że zalet takiego rozwiązania jest więcej niż wad więc prezentuję je poniżej.
W tym celu należy otworzyć klika stron, które chcemy mieć ustawione jako startowe, następnie włączyć menu Narzędzia -> opcje. Wybrać kartę Główne i zaznaczyć opcję “Użyj bieżących stron” i OK.

firefox_msp.JPG

Dodawanie przycisku do uruchamiania makra w Excelu 2003

Tuesday, April 22nd, 2008

Makra - jak już kiedyś pisałem - ułatwiają życie i skracają pracę poza tym pozwalają unikać błędów obliczeń pod warunkiem że się je prawidłowo przygotuje. Zakładając że dobrze przygotowaliśmy makro i spełnia ono swoją rolę to brakuje tu jeszcze jednego drobiazgu, który z pewnością jeszcze bardziej uprości nam korzystanie z automatyzacji a mianowicie przyciski poleceń (analogicznie do tych jakie na co dzień widzimy we wszystkich aplikacjach windows)

macrobutton1.JPG

Poniżej opiszę jak można dostosować pasek narzędzi aby pojawiła się na nim ikona przycisku, która potem będzie służyć do łatwego dodawania przycisków do makr.

W tym celu klikamy w menu Narzędzia–dostosuj jak na poniższym rysunku.

macrobutton2.JPG

Po pojawieniu się okienka Dostosuj wybieramy kartę Polecenia i w lewej części okna wybieramy “Formularze” a z prawej strony zaznaczamy ikonę przycisku i trzymając lewy przycisk myszki przeciągamy ikonę na pasek narzędzi.

macrobutton3.JPG

W efekcie pojawi się ikonka przycisku w pasku narzędzi jak pokazano niżej (zaznaczona żółtym markerem):

macrobutton4.JPG

Teraz pokażę jak wygląda idea wykorzystania przycisków do uruchamiania makr. Przede wszystkim w pierwszej kolejności musi się pojawić makro w arkuszu excela. Jeśli masz plik excela w którym makra już funkcjonują i są wywoływane skrótami klawiszowymi to nie musisz sobie zawracać głowy etapem tworzenia jeszcze jednego zbędnego makra - wystarczy że klikniesz w ikonę przycisku potem klikniesz na arkuszu i dobierzesz rozmiar przycisku a potem wykonasz dalsze kroki które opiszę niżej.

macrobutton5.JPG
Rejestrujemy makro np. liczące maksimum zbioru liczb.

macrobutton6.JPG

Nadajemy nazwę makra:

macrobutton7.JPG
W trakcie rejestracji wpisujemy przykładową regułę, która będzie realizowana przez makro.
Poniżej wpisałem regułę liczącą maksimum (w wersji polskiej Excela reguły mają zwykle polskie nazwy). Po zakończeniu wpisywania reguły lub innych czynności objętych makrem należy je zakończyć przyciskiem STOP na okienku rejestracji makra. Co zostało pokazane poniżej.

macrobutton8.JPG

macrobutton7i5.JPG

Doszliśmy do momentu w którym nareszcie widać jak wykorzystać zdobyte umiejętności. Na rysunku pokazałem za pomocą numeracji kolejność postępowania

Punkt 2 oznacza kliknięcie lewym przyciskiem myszki i przeciągnięcie w celu zmiany rozmiaru przycisku. Bezpośrednio po puszczeniu lewego przycisku myszki pojawi się okienko wyboru makra tak jak to pokazują punkty 3 i 4.

macrobutton9.JPG

Właściwie to już tyle. Wszystko powinno działać. Poniższy rysunek pokazuje jedynie jak wprowadzać zmiany kosmetyczne typu zmiana tekstu na przycisku lub jego rozmiaru względnie pozycji na arkuszu.

macrobutton10.JPG

Nietypowe opcje autofiltru w arkuszu Excela

Monday, April 14th, 2008

Większość użytkowników Excela zapewne zetknęła się z funkcją autofiltr, która w najprostszym przypadku pomaga nam wybrać te wiersze w arkuszu które spełniają określone kryteria. Autofiltr można też wykorzystać do zakrycia tych wierszy których nie chcemy widzieć bo zmniejszają przejrzystość danych w arkuszu.

W tym celu zaznaczamy kilka kolumn w arkuszu między innymi tę w której wiersze zawierają informacje których chwilowo nie chcemy widzieć (zaznaczenie tylko wspomnianej kolumny z niewiadomych powodów powodowało że opcja wykluczania nie działała tak jak tego oczekiwałem). Następnie wybieramy menu Dane-Filtr-Autofiltr. Klikając w listę rozwijaną wybieramy niestandardowe jak na poniższym rysunku.

afiltrout1.jpg

Spośród opcji wybieramy “nie równa się” a po prawej wybieramy element, który nie ma być wyświetlany. Zaznaczenie lub i wybranie dodatkowego kryterium jest opcjonalne pozwala jednak poszerzyć możliwości odfiltrowania. W tej wersji Excela nie ma możliwości wstawienia większej liczby kryteriów. Można to zwiększyć poprzez skopiowanie kolumny i ustawienie w tej skopiowanej następnych kryteriów o ile takie rozwiązanie będzie miało jakieś uzasadnienie.

afiltrout2.jpg


Do czego może Ci się przydać ta informacja:

Jeśli przerabiasz setki danych w kolumnach a dla celów porównawczych chcesz skopiować dane pozbawione wierszy oznaczonych w taki sam
sposób na przykład Chcesz mieć spis towarów które sprzedano inaczej niż w ramach “promocji wiosennej” w tym celu wycinasz wiersze oznaczone hasłem “promocja wiosenna” a resztę kopiujesz i wklejasz metodą Wklej specjalnie (z opcją wartości) do innego arkusza.

Szyfrowanie dostępu do plików spakowanych WinZipem

Thursday, April 10th, 2008

WinZip oprócz funkcji kompresji plików zapewnia możliwość ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem. Jeśli chcemy wysłać ważny plik pocztą i bardzo nam zależy aby jego treść nie została odczytana przez osoby niepowołane do tego to możemy go spakować przykładowo winzipem i zabezpieczyć spakowany plik hasłem.

Hasło którym szyfrujemy plik można wysłać do odbiorcy pliku osobnym kontem pocztowym lub sms-em
cryptzip1.JPG

cryptzip2.JPG

cryptzip3.JPG

Hasło w czasie wpisywania można ukryć zaznaczając opcję mask password.