Archive for the ‘Szkolenia’ Category

Usuwanie makra z arkusza excela

Wednesday, November 19th, 2008

Jestem zwolennikiem stosowania makr wszędzie gdzie tylko można :) myślę jednak że są sytuacje gdzie ich wstawianie jest nieuzasadnione. Może się zdarzyć że sami niechcący zarejestrujemy makro, lub ktoś nas uszczęśliwi na siłę ;) pokazując zalety makr w naszych arkuszach. Wówczas usunięcie makra z listy makr może nie przynieść rezultatu i ciągle widzimy na starcie coś takiego:

usuwmakro0.jpg

Aby pozbyć się makra postępujemy kolejno jak pokazałem poniżej.

usuwmakro1.jpg

usuwmakro2.jpg

Jeśli jest więcej modułów należy je także usunąć.

usuwmakro3.jpg

usuwmakro4.jpg

Po wykonaniu tych czynności zamykamy edytor Visual Basic i zapisujemy jeszcze zmiany w arkuszu.

Ta metoda powinna być skuteczna w większości przypadków.